Αποκλειστική προώθηση καταστήματος στον Πειραιά, μίσθωση σε PINK WOMAN