Διαμεσολάβηση για τη μίσθωση καταστήματος στη Γλυφάδα για εταιρεία KEEP FRED