Διαμεσολάβηση για τη μίσθωση καταστήματος στην Πατησίων για την ISABELLE