Διαμεσολάβηση για τη μίσθωση καταστήματος επί της Λεωφ.Βουλιαγμένης στη Γλυφάδα για λογαριασμό της KARENTA A.E.