Διαμεσολάβηση στην αγορά ακινήτου εισοδήματος οδός Βουκουρεστίου από την εταιρεία TRASTOR REIC