Διαμεσολάβηση στην πώληση χαρτοφυλακίου μισθωμένων ακινήτων μεικτής χρήσης σε ιδιώτη επενδυτή αξίας 75.000.000€