Διαμεσολάβηση στη μίσθωση καταστήματος στους Αμπελόκηπους για λογαριασμό της ΓΕΡΜΑΝΟΣ