Διαμεσολάβηση στη πώληση αγροτεμαχίου 260 στρεμμάτων στο Μαραθώνα για λογαριασμό του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΠΕΝΑΚΗ