Εκτίμηση αυτοτελούς κτιρίου γραφείων 6.500 τμ στο Παλαιό Φάληρο