Μίσθωση καταστήματος στην Ν.Σμύρνη για λογαριασμό της ENGLISH HOME