Μίσθωση καταστήματος στην Πάτρα επί της ‘Αγ.Νικολάου’ σε REGALINAS