Μίσθωση καταστήματος στη Ερμού για λογαριασμό της εταιρείας TISSA