Μίσθωση καταστήματος στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό της εταιρείας NAK