Μίσθωση καταστήματος στη Καλλιθέα για λογαριασμό της WOMEN SECRET