Μίσθωση καταστήματος στη Κηφισιά για λογαριασμό της εταιρείας ΟΠΤΙΚΑ ΟΡΑΜΑ