Μίσθωση καταστήματος στη Κηφισιά για λογαριασμό της HELMI