Μίσθωση καταστήματος στον Κορυδαλλό για λόγαριασμό της LUNA