Μίσθωση καταστήματος στον Πειραιά για λογαριασμό της PANDORA