Μίσθωση καταστήματος στο Βόλο για λογαριασμό της ΛΗΤΩ