Μίσθωση καταστήματος στο Ελληνικό για λογαριασμό της ERSA’S