Μίσθωση καταστήματος στο Ν.Ψυχικό για λογαριασμό της BENTLEY