Μίσθωση καταστήματος στο Χαλάνδρι για λογαριασμό της εταιρείας PAUL Boulangerie Patisserie