Μίσθωση καταστήματος στο Χαλάνδρι για λογαριασμό της εταιρείας ΑΝΕΜΟΣ