Μίσθωση καταστήματος στο Χολαργό για λογαριασμό της THE FIXERS