ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ ΑΕΒΕ – Μίσθωση καταστημάτων στο Σύνταγμα για ‘ΠAΡΟΥΣΙΑΣΗ’ & ‘BAG STORIES’