Διαμεσολάβηση για την αγορά αυτοτελούς κτιρίου στην Ομόνοια σε HONDOS CENTER